Consideracions prèvies abans de les actuacions

Consideracions prèvies

En cas que s’opti per la retirada de l’APP, el procediment variarà en funció de la tipologia d’art de pesca. Tot i això, cal tenir present unes consideracions prèvies respecte les operacions de retirada:

Formació necessària: la retirada de APP formats per xarxes pot comportar risc per a les persones que realitzin les operacions de retirada i, per tant, es recomana no realitzar aquestes tasques per personal insuficientment preparat. Per això, tal com s’ha comentat anteriorment, des de l’Administració es prioritzarà la retirada d’APP formats per xarxes.

Fondària de les operacions: Com major sigui la fondària de treball, menor serà el temps efectiu de treball subaquàtic i, per tant, major serà el cost de la operació de retirada. Per tot això, en termes generals, la DGPAM prioritzarà les operacions de retirada de xarxes situades a una fondària inferior als 30 metres.

Composició dels equips subaquàtics: El nombre de bussejadors per a cada operació dependrà de les característiques de l’APP, i es determinarà en funció de les informacions prèvies obtingudes. Cal considerar que un nombre excessiu de submarinistes es menys eficient, i sovint pot portar més situacions de risc. Per norma general, un equip de tres submarinistes es l’ideal: un per treballar en l’alliberament de l’APP, un bussejador responsable de la seguretat i un tercer bussejador per a prendre notes i imatges de l’operació.

En el cas d’extracció d’APP de gran mida o que presenta dificultat en l’extracció, es disposarà de dos o més equips de submarinistes que treballaran consecutivament: el primer equip començarà les feines, i en sortir de l’aigua passarà la informació sobre l’estat de la xarxa i l’extracció al següent equip, que continuarà la feina.

Composició dels equips de suport en superfície. L’equip de suport de superfície per les operacions d’extracció d’APP es composarà, com a mínim, d’una embarcació suficientment gran com per a transportar els submarinistes i el material extret, amb dues persones a bord permanentment (un patró i un mariner), i un bussejador de seguretat.

En el cas d’extracció d’APP de grans mides, es requerirà el suport d’una embarcació addicional per al transport del material extret. Es podrà recórrer a l’ajut d’embarcacions de pesca professional que disposin d’aparells per a l’extracció de xarxes de mida gran i amb un pes considerable.

Material necessari pels treballs subaquàtics

Cada submarinista que participi en l’extracció d’APP, a més del material individual de submarinisme en perfecte estat, haurà de portar:

- guants gruixuts de protecció però que permetin la manipulació, preferentment de cuiro
- ganivet capaç de tallar un cap de 2cm
- tisores gruixudes capaces de tallar caps, xarxa o reixa de plàstic
- globus i fil de descompressió
- una corda prou llarga per tenir lligat l’APP fins a l’embarcació de superfície
- globus d’aire: un globus d’aire de 25 quilos, com a mínim.

Per a l’extracció de xarxes, el nombre de globus i material per a la seva fixació dependrà de les característiques, mida i pes de la mateixa. S’estima que el nombre de globus necessaris per a cada xarxa serà, com a mínim de:
- Tresmalls: 1 globus de 25 kg a l’inici i al final, i cada 50 metres
- Xarxes de rossec: 1 globus de 50 kg a l’inici i al final, i cada 50 metres
- Xarxes d’encerclament: 1 globus de 250 Kg a l’inici i al final, i cada 20 metres

- En tots els casos cal avaluar si es necessari l’ús d’una ampolla auxiliar per tal de ser emprada per l’inflat dels globus
- per a cada globus d’aire, 2 trossos de corda curts o cintes per a lligar l’APP al globus i a la corda de superfície
- per a cada globus d’aire, 2 mosquetons d’acer de 10 cm com a mínim per a lligar l’APP al globus i a la corda de superfície
- una bossa de malla per anar deixant les restes de mida petita extretes
- una placa de PVC i llapis per fer les anotacions
- Material de fotografia i vídeo.

Principals perills de l'extracció d'APP

Quedar atrapat. Tant si es tracta de nanses, fils, xarxes o altres materials, el principal risc d’una intervenció es quedar atrapat per algun element, ja sigui el propi APP, les cordes o fils associats, o els propis materials usats per a l’extracció. Aquests elements poden quedar enganxats tant al cos dels submarinistes, com en algun element del seu equipament (manòmetre, regulador, grifaria de l’ampolla etc.).

• S’ha de vigilar i tenir localitzat en tot moment tots els elements que hi ha al fons, mantenir una distància de seguretat apropiada (especialment amb mala visibilitat).
• Cada submarinista haurà de portar accessible per a totes dues mans un objecte tallant utilitzable amb una sola ma (tisores, ganivet etc.).
• S’haurà d’evitar portar objectes penjants (octopus, manòmetre, etc.) i limitar al màxim els punts d’enganxament possibles.
• Mantenir sempre un bussejador responsable de la seguretat que no intervingui en l’extracció

Esgotar l’aire. L’atenció requerida per les operacions d’extracció ens poden fer perdre la noció del temps, i poder tenir problemes amb la disponibilitat d’aire, especialment a fondàries majors, on hi ha el risc d’entrar en parada de descompressió.

• S’ha de verificar constantment el temps d’immersió, el temps de parada de descompressió i la pressió d’aire de l’ampolla.
• Mai començar una operació d’extracció o inflar un globus d’aire amb menys de 100 atm. a l’ampolla

Ser arrossegat ràpidament cap a superfície. L’ús de globus d’aire implica que en un moment donat tot l’APP farà una remuntada ràpida no controlada cap a superfície, moment en que en cas de quedar atrapat en l’APP podem ser arrossegats.

• No inflar mai un globus d’aire sense assegurar-se que tots els submarinistes estan a una distància prudencial de l’APP i que tots han entès l’operació abans d’efectuar-la.
• Assegurar-se que el submarinista que procedeix a l’inflat del globus no està enganxat a l’APP o al mateix globus
• Abans de procedir a l’inflat del globus, assegurar-se que l’APP està completament alliberat del fons o de qualsevol element que el pugui retenir.
• L’inflat del globus no ha de ser mai sobtat. Degut a que el volum d’aire anirà augmentant a mesura que el globus pugi a superfície degut a la menor pressió, si inflem molt el globus al fons la remuntada serà molt violenta. Primer es procedirà a un inflat molt suau, fins arribar a una flotabilitat mínima en la que el globus estigui en posició vertical però sense aixecar l’APP. Un cop estabilitzat, es procedirà a inflar de mica en mica el globus fins que comenci a moure l’APP cap amunt. Un cop es comenci a moure, deixar d’inflar i apartar-se ràpidament de l’APP per evitar ser enganxat i arrossegat.